ARCHA 

Aktivity  rodin s dětmi v Římskokatolické  farnosti  Benešov u Boskovic.

Motto:

"JESTLIŽE CHCEME MÍT DOBROU SPOLEČNOST,MUSÍME SJEDNOTIT VŠECHNY SÍLY,ABYCHOM MLÁDEŽ VYCHOVALI V KŘESŤANSKÝCH HODNOTÁCH.  DOBRO SPOLEČNOSTI A CÍRKVE ZÁVISÍ NA DOBRÉ VÝCHOVĚ." (DON BOSKO)

 

 

Společenství Archa sdružuje rodiny s dětmi z farnosti Benešov u Boskovic, se kterými se zaměřuje na společnou tvůrčí aktivitu dětí a rodičů, a na náplň volného času dětí. Archa funguje na principu dobrovolnictví tatínků, maminek a dalších rodinných příslušníků, kteří se podílejí na vedení,přípravě programu jednotlivých schůzek a realizaci dalších akcí pro rodiny s dětmi.Setkání rodičů a dětí probíhají pravidelně  během celého roku. Děti a rodiče se  na těchto setkáních učí nové písničky v doprovodu hudebních nástrojů.  Děti  se  vzdělávají zábavnou formou pomocí příběhů, které potom společně s rodiči dramatizují a připravují vystoupení pro širokou veřejnost.K těmto vystoupením si děti s rodiči samy vytváří pomůcky a kulisy ( malují obrazy).Mimo tato pravidelná setkávání organizujeme další jednodenní i vícedenní akce, které sbližují rodiny z farnosti,např.: Drakiáda, Farní dny s hrami a s táborákem, Diskotéka pro děti, výlety do blízkého i vzdáleného okolí  apod.

 

 

Věnujeme se:

 

 1)   náplni volného času rodin s dětmi ve školním roce i o prázdninách:

         - pravidelné společné zpívání a hra na hudební či rytmické nástroje

         - výtvarné tvoření   dětí a  rodičů

         - hraní různých her rozvíjejících psychické i motorické schopnosti

         - podpora mezigeneračního soužití

         - etický a sociální rozvoj dětí na křesťanských základech ( biblické příběhy)

 
 

   

2)   akcím pro širokou veřejnost - příprava hudebních a divadelních vystoupení ( biblická podobenství ) a jejich  realizace ve farním kostele  na Benešově

 

- farní  dny pro  děti a rodiče, výlety, táboráky, drakiády, hry a soutěže, diskotéky pro děti, setkání s Mikulášem, vánoční Putování  - "živý betlém",Noc kostelů a jiné....

 
 

 

 

  

3) akcím pro rodiče dětí a přátele Archy

- jarní společné výlety

- podzimní "akce VÍNO"

 

 

 ARCHA NÁS BAVÍ !