ARCHA je společenstvím dětí, rodičů a přátel římskokatolické farnosti Benešov u Boskovic.

 

Snažíme se různými volnočasovými aktivitami zapojovat do života naší farnosti. Máme radost, že můžeme prohlubovat dar víry s ostatními ve společenství Boží lásky.  Proč Archa? Z hlediska vytažení významu daného textu, vztahujícího biblický starozákonní text ke Kristu a událostem novozákonním, je biblická archa často chápána jako symbol církve, v níž jsou lidé zachráněni díky dřevu – kříži. S naší Archou míříme za Kristem. Velký dík patří našemu panu faráři P. Pavlu Koutníkovi, který se spolupodílel na vzniku a obětavě podporuje činnost Archy.

 
 

Chcete nám i Vy pomoct a nevíte jak?

 

Můžete nás podpořit svojí účastí na našich akcích, o těchto akcích Vás budeme průběžně informovat.

Můžete nás hmotně podporovat, tedy finančními dary, nebo materiálem, který potřebujeme pro práci s dětmi (např. barvy, papíry na kreslení, kopírování apod. dle domluvy), občerstvením pro děti, odvozem dětí na naše akce............

Můžete nás podpořit svou modlitbou.

Řekněte o nás svým kamarádům, známým.... přiveďte je mezi nás, rádi mezi námi přivítáme nové tváře.

 

DĚKUJEME VÁM VŠEM ZA VAŠI PODPORU NAŠEHO DÍLA. I BEZ VÁS BY NEBYLA ARCHA!!!