Neděle 10.března ve 14.00 - Křížová cesta  děti  a rodiče z Archy,v kostele na Benešově

Sobota 23. března - Soutěž Co na to děti?  Koná se v klubovně hasičů na Benešově od 14.00 hod.

Sobota 30.března - pěší výlet rodičů  a přátel Archy do Protivanova.Sraz v 9.30 u kostela na Benešově.Oběd v restauraci v Protivanově,společné posezení u kytar. Návrat linkovým autobusem,pěšky nebo individuální dopravou.

Neděle 14.dubna - Květná neděle - zpívaná mše a dětské pašije v kostele na Benešově v 10.00.

Neděle 26.května - zpíváme na 1.sv přijímání v kostele na Benešově,v 10.00 hod.

Sobota 1.června - Tradiční farní pouť do Křtin

víkend 21.-23.červnaspolečný víkend Archy (opět) na Ostrově.Téma víkendu bude vyhlášeno na soutěži Co na to děti?

Sobota 7.září - Letní kino Archy na výletišti  na Okrouhlé.Začátek od 16.00.Změna promítacího programu vyhrazena!

Sobota 5.říjnaFarní drakiáda,místo konání bude upřesněno

Sobota 2.listopadu - Dušičková mše při svíčkách v 18.00 v kostele na Benešově

Neděle 1.prosince - Archa zpívá na nedělní mši se sv.Mikulášem v kostele na Benešově

Čtvrtek 19.prosince - vánoční setkání Archy na OU na Okrouhlé v 17.30

?? prosince - děti a rodiče z Archy budou roznášet Betlémské světlo na Okrouhlé

sobota 28.prosince od 16.00  tradiční Putování do Betléma